Powiadomienia sms - Bramka SMS, SMS API, PHP-SMS |
Home | PowiadomieniaSMS | Usługi| Cennik | Regulamin | Integracje | FAQ | Kontakt
Doładowanie telefonu
Home > Regulamin
ARTYKUŁ 1. WARUNKI UCZESTNICTWA
1.1. Użytkownikiem może zostać każda osoba, posiadająca konto poczty elektronicznej.
1.2. Serwis powiadomieniasms.pl ma charakter otwarty - podawane przez Użytkowników dane, numery telefonów oraz treść smsów są informacjami niejawnymi. Jedyny wgląd do nich ma właściciel konta z którego zostały wysłane.

ARTYKUŁ 2. REJESTRACJA
2.1. Rejestracja w serwisie powiadomieniasms.pl dokonywana jest po podaniu imienia i nazwiska, pełnego adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, nazwy i opcjonalnie innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
2.2. Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez powiadomieniasms.pl. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i prawem polskim.
2.3. Informacje podane w formularzu są przez powiadomieniasms.pl wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas treści do ich potrzeb i zainteresowań.
2.4. Użytkownik ma możliwość dostępu i zmian swoich danych osobowych poprzez strony internetowe powiadomieniasms.pl. Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych powiadomieniasms.pl .

ARTYKUŁ 3. OPŁATY I PROWIZJE
3.1. Usługi świadczone przez powiadomieniasms.pl są płatne zgodnie z cennikiem.
3.2. Do każdego zamówienia wystawiamy fakturę VAT.

ARTYKUŁ 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
4.1. powiadomieniasms.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości wysyłanych za pośrednictwem serwisu powiadomieniasms.pl.
4.2. powiadomieniasms.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utrudnienia lub niemożność wysłania smsów, wynikające z przyczyn technicznych, niezależnych od powiadomieniasms.pl, takich jak (awaria sieci GSM)

ARTYKUŁ 5. USUNIĘCIE UŻYTKOWNKA
5.1. powiadomieniasms.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zawieszenia konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe, bądź jego działania są nie zgodne z regulaminem.

ARTYKUŁ 6. ROLA POWIADOMIENIASMS.PL
6.1. Serwis powiadomieniasms.pl udostępnia technicznych środków potrzebnych do wysłania SMSów za pośrednictwem sieci internet.

ARTYKUŁ 7. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
7.1. Użytkownik uznaje, że całość praw autorskich, wszystkie znaki towarowe, konta użytkowników oraz pozostałe prawa własności intelektualnej związane z Usługami serwisu www.powiadomieniasms.pl należą do www.powiadomieniasms.pl.

ARTYKUŁ 8. ZMIANY REGULAMINU
8.1. powiadomieniasms.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. W takim przypadku użytkownicy zostaną o tym powiadomieni z tygodniowym wyprzedzeniem.
Powiadomienia SMS | Cennik | Integracje | Regulamin | Pobierz | Program partnerski | FAQ | Kontakt
Copyright © 2022 by Moldo
Luxury - Kosmetyki, Perfumy | Notebooki | Darmowa GRA - Malwersi.pl | Profesjonalne Tablety PC