Powiadomienia sms - Bramka SMS, SMS API, PHP-SMS |
Home | PowiadomieniaSMS | Usługi| Cennik | Regulamin | Integracje | FAQ | Kontakt
Doładowanie telefonu
Home > Usługi > EmailSMS
Wysyłanie SMSów metodą EmailSMS
Aby móc przesyłać SMSy za pośrednictwem EmailSMS należy po zalogowaniu, w dziale Ustawienia utworzyć nowe połączenie. Po wejściu w nowo utworzone połączenie uzyskasz wszystkie potrzebne dane.
Wysyłanie SMSów za pośrednictwem maila jest bardzo proste i sprowadza się do wysłania odpowiednio sformatowanego e-maila na adres:EMAIL - SMS

Tytuł maila: ID połączenia(IDconn):klucz prywatny (PrivKay):Numer telefonu na który chcemy wysłać SMS
Dla przykładu poniżej:
IDconn: 1001
PrivKay: 8850a53Fk253d8Df92fn00sW567aa2s5
Telefon: 609000000

Treść wiadomości: treść SMS. (Treść SMSa będzie ucięta do 160 znaków)

Maile najlepiej przesyłać bez polskich znaków, ewentualnie zakodowane UTF-8. Polskie znaki zakodowane w ten sposób będą zamienione na ich odpowiedniki bez ogonków np. "ą" = "a"

Przykłady
a)Wysyłanie SMSów za pośrednictwem PHPMailer.

<?php
$mail = new PHPMailer();
$mail->IsSMTP();
$mail->Host = "serwerpocztowy.pl"; // serwer pocztowy
$mail->SMTPAuth = true; // wlacz SMTP authentication
$mail->Username = "username"; // SMTP nazwa używkownika
$mail->Password = "pass"; // SMTP hasło
$mail->From = "mojemail@serwerpocztowy.pl";
$mail->FromName = "PowiadomieniaSms";
$mail->AddAddress("sms@powiadomieniasms.pl");
$mail->AddReplyTo("odpisz@serwerpocztowy .pl"); // Odpisz na ten email
$mail->WordWrap = 180; // zawijaj tekst po 180 znakach
$mail->IsHTML(false); // wyslij email rowniez w formacie HTML
$mail->Subject ='1001:8850a53Fk253d8Df92fn00sW567aa2s5';

$text = 'Treść maila która będzie zamieniona i wysłana jako SMS';

$mail->Body = strip_tags($text);
$mail->AltBody = strip_tags($text);
$mail->Send();

?>

b)Wysyłanie SMSów za pośrednictwem Mozilla Thuderbird

Jak wysłać SMS za pośrednictwem Thunderbirda

Od momentu wysłania maila do wysłania SMS może minąć ok. minuty.

Pamiętaj aby nie udostępniać niepowołanym osobom klucza prywatnego ( PrivKay ).

Powiadomienia SMS | Cennik | Integracje | Regulamin | Pobierz | Program partnerski | FAQ | Kontakt
Copyright © 2022 by Moldo
Luxury - Kosmetyki, Perfumy | Notebooki | Darmowa GRA - Malwersi.pl | Profesjonalne Tablety PC